Mida näitab seifile antud turvasertifikaat?

Seifi soetamisel tuleb tähelepanu pöörata seifile omistatud sertifikaatidele. Euroopas üldtunnustatud sertifikaat tagab murdvargus- ja tulekindluse ning annab infot seifi kvaliteedi kohta.

Murdvarguskindluse osas omistatakse seifidele ja varakambritele erinevad kaitseklassid:
• Turvakappide puhul on kaitseklassideks S1 ja S2 (EN 11450)
• Seifide, varakambrite ja varakambrite uste puhul on kaitseklassid 0 kuni XIII (EN 1143-1) 
• Kõrge turvalisusega lukud jagatakse klassideks vastavalt standarditele EN 1300 või UL 1034. 

Sertifitseerimise käigus katsetatakse nii toodete uksepaneele, turvariive, lukke kui ka käepidemeid. Teostatavate katsete hulka kuulub ründeprogramm, mille käigus proovitakse mitmesuguste tööriistade abil erinevaid sissemurdmisviise. Kasutatud tööriista tüübi ja selle kasutamiseks kulunud aja alusel saadakse vastupidavustulemus (vastupidavusühik). Mida kõrgem on tulemus, seda kõrgem on vastupidavustase. Saadud tulemuste alusel omistatakse seifile klassifikatsioon ja vastupidavusklass.

Tulekindluse määramise puhul kasutatakse erinevaid standardeid sõltuvalt sellest, kas soovite kaitsta paberdokumente, digitaalseid andmekandjaid või teisi kõrge tundlikkusega esemeid. Seda seetõttu, et digimeedia ja paberdokumentide hävimine algab erinevatel temperatuuridel (vastavalt 52 °C ja 177 °C). Andmekandjate täielikuks kaitsmiseks peavad tooted vastama valdkonna standarditele ECB•S EN 1047-1, UL 72 Class 125 või NT Fire 017 60/120 DIS. Ainult ECB•S-i EN 1047-1 ja UL katsetavad kappe kuni täieliku mahajahtumiseni katsetusahjus kuumuse aeglase alanemise perioodil. Toodete testimine selle perioodi ajal on väga oluline, kuna sisetemperatuur võib saavutada kõrgeima väärtuse alles kuus kuni kaheksa tundi pärast põlengu kustutamist. Sellised katsed tagavad kõigi toodete põhjaliku testimise ja nende eduka läbimise korral andmekandjate täieliku kaitsmise ettenähtud perioodi jooksul. Dokumentide kaitsmisel peavad kõigil toodetel olema asjakohase valdkonna standardi 30, 60 või 120 minuti (P-paber) sertifikaat.

Suurema kaitse pakkumiseks pakutakse kombineeritud murdvargus- ja tulekindlaid seife.

Sertifitseeritud toote kvaliteedi tõendamiseks kinnitatakse toote sisse teabeplaat. Plaat annab tagatise, et antud toode on läbinud katsetused ja on toodetud sertifitseerimisasutuse poolt kontrollitud tingimustes.

Murdvarguskindlust tõendav teabeplaat:

1. EN 1143-1/EN 14450
Euroopa standard, millele toode vastab 

2. CERT. MARK. NO.
Sertifitseerimisasutuse väljastatud kinnituse number 

3. RESISTANCE GRADE
Murdvarguskindluse klass

4. WEIGHT
Seifi netokaal.
Lubatud on 15% kõikumine näidatud netokaalust

5. YEAR OF MANUFACTURE
Seifi valmistamise aasta

6. SERIAL NO. 
Iga toode on tuvastatav kordumatu seerianumbri alusel. Numbri väljastab sertifitseerimisasutus. 

Tänu ECB•S'ga sõlmitud partnerlustele, väljastavad siin nimetatud asutused identseid kinnitusi: VdS (Saksamaa), ICIM (Itaalia), a2p (Prantsusmaa), SBSC (Rootsi).

Tulekindlust tõendav teabeplaat:


1. EN 1047-1/EN 15659
Euroopa standard, millele toode vastab

2. CERT. MARK. NO.
Sertifitseerimisasutuse väljastatud kinnituse number

3. PROTECTION CLASS
Vastupidavusklass

4. WEIGHT
Seifi netokaal.
Lubatud on 15% kõikumine näidatud netokaalust

5. YEAR OF MANUFACTURE
Toote valmistamise aasta

6. SERIAL NO. 
Iga toode on tuvastatav kordumatu seerianumbri alusel. Numbri väljastab sertifitseerimisasutus

Tulekinnitused väljastatakse sõltumatute heakskiidetud laboratooriumite poolt. Toome mõned näited katsetusasutustest ja kinnitustest, millega võite kokku puutuda: ECB-S, UL, iBMB, MPA Dresden, Applus RTD, SP, VdS.

Tagasi