Automaatsed tulehäiresüsteemid ehk ATS

Tulekahju alarmsüsteemide vajalikkus on Eesti Vabariigis reguleeritud seadusega.

Tulekahju alarmsüsteemid jagunevad autonoomseteks, konventsionaalseteks ja adresseeritavateks. ATS-i alla kuuluvad ka integreeritud evakuatsioonisüsteemid, mis on loodud edastama hädaolukorras inimestele sõnumeid ja korraldusi. Võimalik on edastada nii varem salvestatud sõnumeid kui ka otsetekste.

Kõikidele ülal loetletud süsteemidele pakume projekteerimist, paigaldust ja hooldust. NB! Kõik tulehäiresüsteemid vajavad regulaarset hooldust ja selle organiseerimise eest vastutab tuleohutuspaigaldise omanik.