Kliendiloendussüsteemid

Kliendiloendussüsteemi paigaldus on üks lihtsamaid viise saamaks ülevaadet oma kaupluse või muu pinna külastajatest. Loendada võib jalgrattaid, autosid, järjekordade pikkuseid ning inimesi – tuvastades ka sugu ning määrates vanusegruppe. Kogutud andmeid analüüsides saab teada pinna hõive, külastatavuse tippajad, konversiooni määrad ning palju muud.