Külaliste registreerimise lahendus

Külaliste registreerimise lahenduse eesmärk on pakkuda sõbralikku ja turvalist iseteeninduslikku külaliste vastuvõttu ning kontaktini jõudmist. Külastaja teostab registreeringu puutekraaniga kioskist, misjärel prindib kiosk kleebise ning külalise kutsujale saadetakse automaatselt teavitus külalise saabumise kohta. Tehnika on võimalik integreerida mööblisse, mis sobib kontori ülejäänud interjööriga. 

Külastajad, kellel on isikuliselt kohtumine kokku lepitud
Külaline registreerib oma saabumise iseteeninduslikus kioskis. Isikuandmete sisestamisel leitakse koosolek, millele ta on tulnud ning talle väljastatakse kleebis, millele on märgitud tema andmed. Samaagselt saadetakse külalise kutsujale teavitus külalise saabumise kohta kas e-maili või SMSi teel.

Külastajad, kellel ei ole isikuliselt kohtumist kokku lepitud
Külaline registreerib end iseteeninduskioskis ning sisestab ka nime, kelle juurde ta tuli. Süsteem leiab õige isiku ning külalisele väljastatakse kleebis, millele on märgitud tema andmed. Samaagselt saadetakse külalise kutsujale teavitus külalise saabumise kohta kas e-maili või SMSi teel.

Soovi korral on külaliste registreerimise süsteemi võimalik liidestada läbipääsusüsteemiga uste ja turnikeede juhtimiseks. Läbipääsuvärava avamiseks tuleb näidata kleebisele prinditud riba- või QR-koodi.

CAPTCHA
See küsimus on vajalik, et teaksime kas olete inimene või robot.

Seotud referentsid