Põrandasse paigaldatav kaubakaitsesüsteem Cross Point Argus AM

Cross Point Argus AM kaubakaitsesüsteemil puuduvad klassikalised antennid ehk turvaväravad. Antennid paigaldatakse kaupluse väljapääsu juurde põranda sisse ning on klientidele täielikult märkamatud. 

Selline süsteem sobib väga hästi kohtadesse, kus on kitsad uksevahed või on kauplus üldse avatud planeeringuga ning kauplusel puuduvad tavapärased sisse- ja väljapääsud ning uksed. 

Cross Point Argus süsteem töötab AM tehnoloogial ning koosneb põrandasse integreeritud antennist ning seina peale paigaldatavast juhtimisseadmest. Juhtimisseade annab deaktiveerimata turvaelemendist märku alarmtulede ja helialarmiga. 

Üks Argus AM süsteem katab turvaelementide kasutamisel 3 meetrise laiusega väljapääsu ning turvakleebiste puhul 2,4 meetrise laiusega väljapääsu. Süsteemiga saab kasutada tavapäraseid AM süsteemile sobivaid turvaelemente ja kleebiseid.

CAPTCHA
See küsimus on vajalik, et teaksime kas olete inimene või robot.