Sisekõnesüsteem Delta 2.0 Intercom

Delta 2.0 Intercom sisekõnesüsteem võimaldab töötaja ja kliendi vahelist suhtlust läbi klaasi.

Kasutatakse saatkondades, pankades, hotellides, valuutavahetuspunktides jm.

Tagab selge ja katkematu kõneedastuse mõlemas suunas, ka keerulistes akustilistes tingimustes.

sitec_delta_2_0.pdf

CAPTCHA
See küsimus on vajalik, et teaksime kas olete inimene või robot.