Tarkvara Qmatic Orchestra

Qmatic Orchestra on uusim tsentraalne järjekorrasüsteemilahendus, mis on loodud erinevate esinduste keskseks haldamiseks. Qmatic Orchestra on veebipõhine, moodulstruktuuriga rakendusplatvorm, mis on välja töötatud teenindussaali ja ettevõtte tasandil kasutatavate lahenduste jaoks.

Qmatic Orchestra võimaldab teenindussaalide kaupa ja tsentraalselt hallata erinevaid andmeid: koguda statistikat, muuta piletite ja printerite ekraanide kujundusi ning teostada distantsilt süsteemi seadete muudatusi. Kõik Qmatic Orchestra kasutajad logivad personaalse koodiga töö alustamisel sisse, mis annab võimaluse töötaja põhist statistikat luua. Süsteemi halduritel on ülevaade piirkondade, teenindussaalide ja/või teenindajate tööst reaalajas, samuti on võimalik tellida e-mailiga erinevaid kiirteateid võimalikest probleemidest või viivitustest töös.

Mobiililahendused

Orchestra kasutajad saavad kasutada Qmaticu olemasolevat mobiiliaplikatsiooni või lihtsalt luua oma ettevõtte vajadustele sobiva aplikatsiooni. Nutitelefoni abil saavad kliendid järjekorda asuda juba enne teenindussaali sisse astumist. Lisaks saavad kliendid telefoni kaudu juhiseid, kuidas kohale tulla ning infot, kui pikk on hetkel järjekord.  

Süsteemi aruanded

Süsteem võimaldab aruannete tootmist nii reaalajas kui ka tagasiulatuvalt määratud ajavahemiku kohta. Süsteemi kõikidel kasutajatel on ligipääs klienditeeninduse andmetele reaalajas läbi Täitja veebiliidese (Igale kasutajale on võimalik määrata eri ligipääsu tasapinnad). Kasutajad tuleb enne andmetele ligipääsu võimaldamist autoriseerida.

Süsteem võimaldab saada informatsiooni üksuste lõikes:

  • teenindajate staatuse kohta (vabad, hõivatud /teenindab, pausil, välja loginud);
  • teenindajate töökoormuse kohta, sh iga teenindaja kohta (teenindatud klientide arv, teenindusaeg jne);
  • teenindamise arvuliste näitajate kohta (ootejärjekorra pikkus, teenindatavate klientide arv, teenindatud klientide arv, loobunud klientide arv jne);
  • teenindamise ajaliste näitajate kohta (keskmine ooteaeg, minimaalne ooteaeg, maksimaalne ooteaeg, keskmine teenindamisaeg, minimaalne teenindamisaeg, maksimaalne teenindamisaeg).

Süsteem võimaldab kliendivoo statistika arvestamist ja väljastamist järgmiselt:

  • kõigi teenindussaalide kohta tervikuna;
  • teenindussaalide, teenuste ja teenindajate lõikes;
  • valitud ajavahemiku kohta.

Süsteem võimaldab muuta raportite formaate, ajastada raporteid ning konverteerida vajalikku formaati (nt Excel). 

CAPTCHA
See küsimus on vajalik, et teaksime kas olete inimene või robot.