Automaatne tulekahjusignalisatsioon ehk ATS

ATS süsteeme nõutakse eelkõige kõrgendatud riskiga objektidel, kus tulekahju korral võivad ohus olla inimeste elu ja tervis ning võivad tekkida suured varalised kahjud. Sellisteks objektideks on näiteks laste- ja majutusasutused, büroohooned, kaubanduskeskused, tööstusobjektid, lennujaamad, sotsiaalasutused, haiglad, jne.

Võta meiega ühendust
  • Kiire ja täpne tulekahju avastamine
    Kiire ja täpne tulekahju avastamine

    ATS süsteemid jagunevad autonoomseteks, konventsionaalseteks ja adresseeritavateks. ATS-i alla kuuluvad ka integreeritud evakuatsioonisüsteemid, mis on loodud edastama hädaolukorras inimestele sõnumeid ja korraldusi. Võimalik on edastada nii varem salvestatud sõnumeid kui ka otsetekste.

  • Mobiilne keskseade ESSER Remote Access
    Mobiilne keskseade ESSER Remote Access

    Häire või rikke korral saab tehniline personal teatele reageerida olenemata füüsilisest asukohast. Ohu korral võimaldab rakenduse kasutamine kiiresti leida võimaliku tulekahju asukoha ning anda info päästeametnikele kiireks tegutsemiseks. Häire või rikke teate aktsepteerimiseks, lokaliseerimiseks vms tegevuseks, võimaldab rakendus tegevusi teostada nutiseadmelt ilma keskseadme juurde minemata. See on oluline eelis suurel territooriumil.

Võta meiega ühendust

CAPTCHA
See küsimus on vajalik, et teaksime kas olete inimene või robot.