COVIDi mõju: kuidas globaalne pandeemia tööajaarvestuse lahendusi muudab

Mitte miski ei ole maailmas ja üheski organisatsioonis inimeste elusid nii palju muutnud kui globaalne COVID-19 pandeemia. On saanud selgeks, et ajaks, mil jõuame kriisi teisele poolele, on maailm igaveseks muutunud.

Seda nii pandeemia ajal tegevuse lõpetanud või kaugtööle üle läinud ettevõtetele kui nendele, kes on jäänud toimunu ajal avatuks. Tööandjad muudavad oma prioriteete, et võtta arvesse oma töötajate tervise ja ohutuse toetamise suurt tähtsust. Samal ajal, kui majandus valmistub COVIDi järgseks ajastuks, mil ettevõtted, koolid ja kontorid taas uksed avavad, võtavad juhtkonnad ja personaliosakonnad vastu töötajatele kohaldatavaid uusi rangeid isikliku- ja tööhügieeni eeskirju ja protsesse.

Nende probleemide lahendamiseks on organisatsioonid seadnud prioriteediks leida tehnoloogilisi lahendusi, mis aitaksid piirata viiruste ja mikroobide levikut. Alates ustest valamute ja liftideni on nende uute tehnoloogiate fookuseks peamiselt puutevabade lahenduste pakkumine. Need ei ole üksnes ajutised lahendused. Nüüd, kui me kõik oleme kogenud massiivseid häiringuid, mida pandeemia võib põhjustada, viivad ettevõtete omanikud ja muud juhid sisse püsivaid muudatusi, mille eesmärgiks on vältida olukorra kordumist ja takistada inimkonnale avalduvate uute terviseohtude esile kerkimist.

Tähelepanu keskmes inimressursside juhtimise vajadused
Uute praegu uuritavate toodete ja protsesside seas on tööajaarvestuse turul kasutatavad lahendused. Neid lahendusi kombineeritakse sageli juurdepääsutoodetega, mis registreerivad töötaja sisenemise ja väljumise ja annavad teavet nende tööpäeva alguse ja lõpu kohta. Need tooted on traditsiooniliselt olnud kaardipõhised – paradigma, mis nõuab kontakti. Inimressursside halduse ja turvatöötajate ülesanne on leida uusi viise nende andmete kogumiseks seejuures terviseriske minimeerides.

Potentsiaalsete tööajaarvestuse kontaktivabade lahenduste hindamisel liigitub tänapäeval kõige laialdasemalt aktsepteeritud tehnoloogia kahte kategooriasse: biomeetria ja igasugused lähedusseadmed.

Miks on näotuvastus üha atraktiivsemaks muutumas?
Kuigi on tõsi, et näotuvastus seisab aktsepteerimise ja kasutuselevõtmise osas endiselt silmitsi suurte väljakutsetega, on see biomeetriliste lahenduste seas siiski liidriks tõusnud ja paistab tulevikus veelgi enam silma. Selleks on mitu põhjust. Teised praegu turul saadaval olevad biomeetrilised tehnoloogiad on silmaiirise tuvastus, peopesaveeni skaneerimine ja sõrmejäljelugejad. Silmaiirise tuvastust peetakse sageli ekslikult silma võrkkesta skanneriks, valesti mõistetud ja mõnikord kardetud tehnoloogiaks, mis on selle kasvu tõkestanud. Nagu peopesaveeni skannerid, on silmaiirise tuvastus samuti paljudele organisatsioonidele liiga kulukas. Sõrmejäljelugejad on jätkuvalt edukas tehnoloogia, kuid tegemist ei ole kontaktivaba tehnoloogiaga, mis võib selle tehnoloogia kasvu tuleviku puutevabas maailmas mõjutada. Need piirangud seavad näotuvastuse väga tugevasse positsiooni, mida tugevdab veelgi tehnoloogia jätkuvalt paranev suur täpsus.

Ameerika Ühendriikide riikliku standardite ja tehnoloogia instituudi (National Institute of Standards and Technology, NIST) kohaselt on näotuvastuse täpsuse tase viimase 10 aasta jooksul tohutult paranenud. Otsingute ebaõnnestumise määr ehk olukorrad, mil tarkvara ei leia andmebaasist näovastet, on langenud 2010. aasta 5% tasemelt 2018. aastal 0,2% tasemeni, mis on 96% suurune langus.

Kui näotuvastustarkvara skaneerib vaste leidmiseks nägu, töötleb tarkvara mitut erinevat geomeetrilist vektorit. Kuigi kõik tarkvarad on erinevad, loeb enamik neist selliseid tegureid nagu kaugus silmade vahel ja kaugus lõuast otsmikuni. Sõltuvalt tarkvara keerukusest võib see lugeda 50, 75 või isegi enam erinevat tegurit. Üldjuhul toimub iga analüüs individuaalselt ja mis on kogutavate isikuandmetega seotud murekohtade leevendamiseks oluline – ainsad andmed, mida andmebaasides säilitatakse, on fotodel sisalduv füüsiline teave ja fotodel olevate isikute identiteet.

Lähedustehnoloogia lahenduste tõus
Ehkki lähedustehnoloogia on püsinud isiku tuvastamise turul kindlal kohal, tõuseb selle tähtsus uues kontaktivabas maailmas kindlasti veelgi. See kategooria hõlmab proxy-kaarte ja seadmeid ning mobiilsidetehnoloogiaid kasutajate nutitelefonidesse laetud rakenduste näol. Kontaktivabad kaardid säilitavad ilmselt oma positsiooni ja mobiilsed lahendused muutuvad tõenäoliselt populaarsemaks, sest nende eeliseks on see, et need ei vaja täiendavat administratiivset tuge. Mobiilikaardilahendustel on ka teisi eeliseid. On palju tõenäolisem, et inimene unustab või kaotab oma kaardi või seadme kui telefoni, mis on enamikel inimestel enamasti käeulatuses. Mobiilirakendust saab värskendada automaatselt ja sageli, mis tagab, et kõik töötajad kasutavad kõige uuemat versiooni. Kuigi peamiseks piiravaks teguriks on siin kulukus, on saadaval lahendused, mis saavad seda leevendada, näiteks seadmed, mis paigaldatakse RF-kaardilugejatele ja mis muudavad mobiilse juurdepääsukaardi Bluetooth-signaalid RF-signaalideks.

Tööajaarvestus uues maailmas
Meil ei ole võimalik täpselt teada, millal maailm pärast pandeemia täielikult kontrolli alla saamist uuesti normaliseerub. Võime siiski olla kindlad, et kui see juhtub, ei näe maailm välja samasugune nagu 2020. aasta algul.

Ajaks, mil töötajad, külastajad ja teised inimesed oma organisatsioonide ruumidesse naasevad, on tööajaarvestuse andmete kogumise viisid oluliselt edasi arenenud. Seda arengut juhib sisenemisel ja väljumisel isikute tuvastamist võimaldavate kontaktivabade juurdepääsulahenduste uus laine. Peamised sellised lahendused on näotuvastust ja lähedustehnoloogiat kasutavad lahendused, mille seas asub täpsuse ja mugavuse tõttu domineerivale positsioonile tõenäoliselt näotuvastus.
 
Autor: Stephen G. Sardi, Suprema America LLC personaliosakonna asepresident, originaalartiklit saab lugeda Suprema kodulehelt

Tagasi