Hansab Eesti uueks tegevjuhiks on Kristo Timberg

12. veebruaril 2024 alustas Hansab Eesti uue tegevjuhina tööd Kristo Timberg (fotol paremal). Ettevõtte senisest tegevjuhist, Janno Kallikormist, sai Hansab Groupi tegevjuht ning juhatuse esimees. 

Janno Kallikorm selgitab: "Hansab Eesti kui kontserni suurim organisatsioon vajab oma edu tagamiseks tugevat ja kompetentset juhtkonda. Selles osas olen kindel Kristo võimekuses mitte ainult säilitada meie praegune edu, vaid viia ettevõte ka uutesse kõrgustesse." „Kristo toob endaga kaasa tõestatud kogemused juhtimise, innovatsiooni ja strateegilise kasvu vallas. Tänu oma mitmekülgsele taustale juhtivatel ametikohtadel on Kristo valmis viima Hansabi uude edu ja innovatsiooni ajastusse“, lisab Kallikorm.

Suurepäraseks juhiks saamise teekond

Juba noorest east alates on Kristo olnud tihedalt seotud juhtimise ja eestvedamisega, huvi nende valdkondade vastu tekkis juba keskkooliajal. See kirg viis ta Glasgow Ülikoolis ärijuhtimise erialale. Kristo jätkab teadmistepüüdlust ja lõpetab hetkel TalTechis digitaalse transformatsiooni magistrantuuri.

Tema karjäär sai hoo sisse KPMG-s, kus ta töötas kolm aastat ärinõustajana, omandades ulatuslikke kogemusi erinevates ärisektorites ja valdkondades, keskendudes peamiselt protsessidele ja siseaudititele. Soov otseselt mõjutada ja käegakatsutavamalt panustada viis ta liitumiseni peamiselt meditsiinivaldkonnale suunatud desinfektsiooni- ja puhastusvahendeid tootva ettevõttega Chemi-Pharm, kus ta töötas üheksa aastat tegevjuhina, aidates oluliselt kaasa ettevõtte kasvule ja edule.

Lisaks ametialastele ettevõtmistele on Kristo aktiivselt kaasa löönud vabatahtlikus teenistuses Kaitseliidus, rõhutades pühendumust kogukonna- ja juhtimisarengule väljaspool korporatiivset sfääri. Kristo on innukas purjetaja, mis peegeldab tema kirge aktiivsete tegevuste, seikluste ja looduse vastu. See ei paku talle mitte ainult võimalust lõõgastuda, vaid rikastab ka tema juhtimisstiili merel navigeerimise keerukusest saadud õppetundidega. 

Visioon Hansabile

Uue tegevjuhi nägemus Hansabist on selge ja ambitsioonikas. Ta on kindlalt pühendunud innovatsioonile ja kavatseb kasutada oma laialdasi kogemusi tehnoloogia ja digitaalse transformatsiooni vallas, et Hansabit sellel kiiresti areneval digiajastul edasi viia. Tema juhtimisstiil, mida iseloomustab kohanemisvõime, usaldus ja keskendumine tugevate suhete loomisele, ühtib suurepäraselt Hansabi väärtuste ja kultuuriga. 

Üks peamisi motiive Hansabiga liitumiseks oli võimalus end täiendavalt proovile panna ja anda oma panus tehnoloogia arengu keskel paikneva ambitsioonika ning innovatiivse organisatsiooni arengusse. Teda köitis eriti Hansabi tehnoloogiapõhine lähenemine ja ettevõtte potentsiaal kohaneda ning areneda kiire tehnoloogilise arengu tingimustes.

„Hansab tervitab soojalt Kristo Timbergi ja me oleme põnevil selle üle, millise suuna ja hoo tema juhtimine toob kaasa. Tema ainulaadne segu kogemustest, visioonidest ja pühendumisest innovatsioonile võimaldab Hansabil liikuda tuleviku väljakutsetele enesekindlalt vastu“, sõnab Janno Kallikorm.

-------------------------------------------------------------

Meediapäringud ja lisateave: Hansab Groupi kommunikatsioonijuht Sigita Babarskaite, sigita.babarskaite@hansab.com.

Tagasi