Hansabi kliendiküsitlus 2015

Septembris viisime läbi iga-aastase kliendi rahulolu uuringu selgitamaks välja oma ettevõtete mainet ja usaldusväärsust klientide seas. Kokku osales küsitluses rekordilised 360 klienti, neist 126 Eestist. Kliendi rahuloluindeks Eestis oli viiepallisüsteemis 4,24, mis on eelmise aastaga võrreldes pisut kõrgem. 

Internetipõhine küsitlus koosnes 16 küsimusest ning saatsime selle kõikidele oma klientidele Eestis, Lätis ja Leedus. Meie eesmärgid olid kolme liiki: soovisime teada, millised teenused on meie klientidele olulised, kuidas nad on rahul nende teenustega ning kolmandaks soovisime teada, mida ja kuidas paremaks teha. 

Võrreldes eelmise aastaga kasvas klientide rahulolu eelkõige meie teenindusosakonna tööga (rahuloluindeks 4,3). Kliendid hindasid kõrgelt meie müügijärgse hoolduse kättesaadavust ja kiirust. 
 
Hansabit hinnatakse jätkuvalt kui usaldusväärset ja hea mainega koostööpartnerit. Samuti saime väärtuslikku tagasisidet, mida ja kuidas edaspidi paremini teha.
 
Täname kõiki küsitlusest osavõtjaid! Tänu teile saame jätkuvalt oma teenuste kvaliteeti tõsta ja saada teile veelgi usaldusväärsemaks partneriks.  
 
Kõigi osalejate vahel loosisime välja tahvelarvuti iPad Mini ning võitjaga on ühendust võetud. 

Tagasi