Turvapollareid ja teetõkiseid hakatakse sertifitseerima uue standardi kohaselt

2023. aasta septembris andis Briti Standardiasutus (BSI) välja uue füüsilise turvalisuse sertifitseerimise standardi ISO 22343, mis määratleb metoodika, millega katsetatakse sõidukite vastaste tõkete, sealhulgas turvapollarite ja teetõkiste toimivust sõidukiga kokkupõrke korral.

Uus standard asendab küll senised turvastandardid IWA 14-1 ja PAS 68, kuid turvaseadmete tootjatelt ei oodata ega nõuta, et nad sertifitseeriksid varem sertifitseeritud tooteid uuesti ISO 22343 standardi kohaselt. 

Hansabi koostööpartner, Ühendkuningriigist pärit ATG Access, kes on turvapollareid tootnud juba üle 30 aasta, on välja andnud "Füüsilise turvalisuse standardite juhendi", juhendi uusim väljaanne selgitab vanade ja praeguste standardite erinevusi ning vaatab samm-sammult läbi näidistestide tulemused, et aidata uut standardit mõista.

Juhendit saab vaadata ja alla laadida siit:

Aitame hea meelega ka projekteerimisel ning toodete valikul, võtke küsimuste korral julgelt ühendust.

Kontakt:

Silver Pauk
Hansab AS turvalahenduste valdkonnajuht
silver.pauk@hansab.ee
Telefon: +372 521 0919

Tagasi