Videovalve kui ettevõtte juhtimistööriist

Kuigi videovalvelahenduste kasutamine kaubandusettevõtete poolt ei ole ammu enam midagi uut või eriskummalist, siis lähemal uurimisel selgub sageli, et videovalve olemasolu eesmärgiks kauplustes on endiselt pättide heidutamine või paremal juhul varga tuvastamine ning videovalve kasutamine on tehtud ülesandeks turva-, haldus- või IT juhile.

“Tänases olukorras, kus videoanalüütika on üks kiiremini arenevate tehniliste võimalustega valdkonnaks, on selline lähenemine iganemas ning konkurentsieelise saavutavad need ettevõtted, kes kasutavad ära nutikaid võimalusi, mida videoanalüütika pakub,” räägib Hansabi kaubanduslahenduste valdkonnajuht Ott Viirmann ning lisab: “Videoanalüüsil baseeruvad lahendused on kasutatavad kõigi ettevõtte võtmefunktsioonide poolt ja võimaldavad kasutada lahendust tsentraalse juhtimistööriistana.”

March Networks Searchlight kombineerib videovalve ja analüütika  
Üheks laialdasemate võimalustega videoanalüütikalahenduseks kaubanduses on Hansabi poolt pakutav March Networks süsteem, mis baseerub spetsiaalselt kaubandusettevõtete vajadusi arvestaval Searchlight platvormil. Searchlight on mitmekülgne ja paindlik tarkvara, mida on võimalik integreerida kolmanda osapoole tarkvaradega, nagu näiteks kassatarkvara. Liidestamise korral on võimalik viia kokku videopilt iga konkreetse tehinguga ning filtreerida tehinguid asukoha, kellaaja või teenindaja järgi. Searchlight võimaldab luua süsteemis soovitud reegleid ja saata vastutavale isikule näiteks e-maili kaudu teavitusi kui üks või teine olukord ei vasta soovitud reeglitele. Näiteks kui ühe kaupluse kampaaniaväljapaneku alale ei ole õigeks ajaks jõudnud planeeritud reklaammaterjalid. Selliselt on võimalik efektiivselt ühtlustada ettevõtte erinevates kauplustes avanevat pilti. Juhul kui tagantjärgi on vaja otsida sündmuseid, mis leidsid aset konkreetses asukohas, on see Searchlight tarkvara abil imelihtne. Tuleb vaid märkida huvipakkuv asukoht ning süsteem otsib välja kõik liikumised, mis konkreetses kohas määratud ajal aset leidnud on.

Videoanalüütika lisavõimalused
Lisades süsteemi tavapärastele valvekaameratele täiendavad 3D kaamerad, on ka kliendianalüütika samas keskkonnas, võimaldades saada täielik ülevaade külastajate arvu, konversioonimäärade, järjekordade pikkuse või isegi kaupluse täituvuse kohta. Järjest enam võetakse kaubanduses kasutusele ka RFID tehnoloogiat, kus kaubad varustatakse unikaalsete RFID kiipidega. Videoanalüütika liidestamine RFID haldustarkvaraga võimaldab lisaks tarneahela analüüsile saada videopilt iga konkreetse toote liikumisest RFID lugeja vaateväljas. Näiteks kui toode väljub kauplusest läbi turvaväravate.

“Nutikate videovalvelahenduste kasutuselevõtt algab analüüsist, mille raames kaardistatakse olemasolevad süsteemid ning ettevõtte sihid. Tihti on olemasolevaid süsteeme võimalik kasvõi osaliselt ära kasutada. Iga ettevõte on unikaalne oma vajaduste poolest,” räägib Viirmann. Hansab pakub nutikaid videovalvelahendusi alates projekteerimisest kuni paigalduse ja järelteeninduseni ning lahendusi on võimalik nii osta kui rentida.

Tagasi