Sularaha käitlemine

Selleks, et raha ja väärtesemed oleksid alati kaitstud, peab pankadel olema täielik kontroll oma sularaha käitlemise ja jaotamise protsesside üle. Manuaalsed protsessid seavad ohtu teie ettevõtte töö tõhususe ja täpsuse. Meie lahendused vähendavad selliseid riske ning tagavad toimetuste jälgitavuse ja usaldusväärsuse.